stoTapsi

logo iwanninaΣτον ορισμό αντιδημάρχων και εντεταλμένων συμβούλων και τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων προχώρησε με απόφασή του ο Δήμαρχος Ιωαννίνων.
Η θητεία ορίζεται μέχρι τις 31/12/2021.
Σύμφωνα με την απόφαση αντιδήμαρχοι ορίζονται:

1. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΗΧΑΣ: Αντιδήμαρχος ολοκληρωμένης διαχείρισης στερεών αποβλήτων και ποιότητας ζωής, στον οποίο παρέχεται αντιμισθία.
α) Ανατίθεται η προεδρεία της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ιωαννιτών και την ευθύνη για όλα τα ζητήματα που άπτονται της σύνθεσης και της λειτουργίας της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
β) Επιπρόσθετα μεταβιβάζονται οι εξής αρμοδιότητες.
 Να καθοδηγεί, να εποπτεύει και να συντονίζει τις δράσεις και ενέργειες του Τμήματος Αδειοδοτήσεων και Εμπορικών δραστηριοτήτων της Δ/νσης τοπικής και οικονομικής ανάπτυξης, εκτός της αρμοδιότητας που σχετίζεται με τη λειτουργία των λαϊκών αγορών.
 Να υπογράφει τις αποφάσεις πάσης φύσεως αδειών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων (καταστήματα, περίπτερα, υπαίθριες διαφημίσεις, κοινόχρηστοι χώροι .κλπ) και τις αποφάσεις επιβολής των διοικητικών κυρώσεων όλων των δραστηριοτήτων αρμοδιότητας του τμήματος, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
 Να καθοδηγεί, να εποπτεύει και να συντονίζει τις δράσεις και ενέργειες που αφορούν την ολοκληρωμένη διαχείριση των στερεών αποβλήτων σε επίπεδο προσωρινής μεταφόρτωσης, αποθήκευσης , επεξεργασίας, ανακύκλωσης και εν γένει αξιοποίησης.(άρθρο13 παρ.4α του ΟΕΥ)
γ) Τις κατά τόπο αρμοδιότητες για τη Δημοτική Ενότητα Μπιζανίου:
Ευθύνης της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στην ως άνω δημοτική ενότητα
 Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα
 Μέριμνας για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στην ως άνω δημοτική ενότητα
 Συνεργασίας με τους προέδρους και τα συμβούλια των Κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.
 Εξυπηρέτησης και ενημέρωσης των πολιτών για θέματα της δημοτικής ενότητας
 Υπογραφής με εντολή Δημάρχου της αλληλογραφίας της Δημοτικής Ενότητας

2. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΥΡΟΥ-ΟΥΖΑ: Αντιδήμαρχος Αναπτυξιακού Προγραμματισμού και Πολεοδομίας, στην οποία παρέχεται αντιμισθία
α) Μεταβιβάζονται οι εξής αρμοδιότητες.
 Να καθοδηγεί, να εποπτεύει και να συντονίζει τις δράσεις και ενέργειες των τμημάτων Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, καθώς και Αποτελεσματικότητας Ποιότητας, Οργάνωσης και Διαφάνειας της Διεύθυνσης Προγραμματισμού Οργάνωσης και Πληροφορικής
 Να καθοδηγεί, να εποπτεύει και να συντονίζει τις δράσεις και ενέργειες των τμημάτων Έκδοσης Οικοδομικών Αδειών, Πολεοδομικών Εφαρμογών και Ελέγχου κατασκευών της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας του Δήμου Ιωαννιτών
β) Τις κατά τόπο αρμοδιότητες των Δημοτικών Ενοτήτων Ιωαννίνων και Νήσου:
 Ευθύνης της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στην ως άνω δημοτική ενότητα
 Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα
 Μέριμνας για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στην ως άνω δημοτική ενότητα
 Συνεργασίας με τους προέδρους και τα συμβούλια των Κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.
 Εξυπηρέτησης και ενημέρωσης των πολιτών για θέματα της δημοτικής ενότητας
 Υπογραφής με εντολή Δημάρχου της αλληλογραφίας της Δημοτικής Ενότητας

3. ΦΩΤΙΟΣ ΒΑΒΒΑΣ: Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, στον οποίο παρέχεται αντιμισθία,
α) Μεταβιβάζονται οι εξής αρμοδιότητες.
 Να καθοδηγεί, να εποπτεύει και να συντονίζει τις δράσεις και ενέργειες του τμήματος Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών της Διεύθυνσης Προγραμματισμού Οργάνωσης και Πληροφορικής.
 Να καθοδηγεί, να εποπτεύει και να συντονίζει τις δράσεις και ενέργειες της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών εκτός του Τμήματος Κληροδοτημάτων.
 Την κατάρτιση, αναμόρφωση και παρακολούθηση εκτέλεσης του Προϋπολογισμού και τη σύνταξη και τον προέλεγχο του απολογισμού του Δήμου.
 Τη διαχείριση των πάσης φύσεως εσόδων (ανταποδοτικών τελών, δημοτικών φόρων, τελών, δικαιωμάτων, τελών ελεγχόμενης στάθμευσης, κ.λπ.) και εξόδων του Δήμου, των ληξιπρόθεσμων οφειλών του, της παροχής έγγραφης εντολής πληρωμής της πάγιας προκαταβολής και των Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής
 Τη σύναψη και παρακολούθηση της εκτέλεσης δανειακών συβάσεων µε πιστωτικά ιδρύματα και χρηματοδοτικούς φορείς, εφόσον η συνεργασία µε αυτούς δεν έχει ανατεθεί ειδικά σε άλλον/ην Αντιδήμαρχο.
 Τη διαχείριση των Αποθηκών
 Την οικονομική διαχείριση των Κοιμητηρίων.
 Την αποδοχή δωρεών, κληρονομιών ή κληροδοσιών και χορηγιών υπέρ του Δήμου.
 Την εκμετάλλευση των χώρων στάθμευσης.
 Την επιβολή πάσης φύσεως προστίμων και λοιπών κυρώσεων.
 Την υπογραφή όλων των αποφάσεων, την παροχή έγγραφης εντολής πληρωμής της πάγιας προκαταβολής και των Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής ή άλλων εγγράφων που εκδίδονται κατά την άσκηση των ανωτέρω αρμοδιοτήτων του, καθώς και όλων των εγγράφων αλληλογραφίας προς πάσης φύσεως φορείς, δημόσιους ή ιδιωτικούς, εφόσον αφορούν ζητήματα αρμοδιότητάς του και δεν ανήκουν στην αρμοδιότητα του ΠΟ.Υ (Προϊσταμένου Οικονομικών Υπηρεσιών)
β) Την εξουσιοδότηση να υπογράφει στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του που δεν ανήκουν στην αρμοδιότητα του ΠΟΥ (Προϊσταμένου Οικονομικών Υπηρεσιών):
 Την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση όλων των εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό πιστώσεων, συμπεριλαμβανομένων των πιστώσεων που εγγράφονται σε αυτόν με αναμόρφωση, με την έκδοση της σχετικής απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, καθώς και τις ανακλήσεις αυτών.
 Συμβόλαια μεταβίβασης προσκυρωτέων οικοπεδικών εκτάσεων.
 Συμβόλαια αγοράς ρυμοτομούμενων ακινήτων.
 Συμβόλαια δωρεών, κληρονομιών ή κληροδοσιών υπέρ του Δήμου Ιωαννιτών.

4. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΛΕΤΟΣ: Αντιδήμαρχος Έργων, στον οποίο παρέχεται αντιμισθία
α) Ανατίθεται η Προεδρία της Οικονομικής Επιτροπής και η ευθύνη για όλα τα ζητήματα που άπτονται της σύνθεσης και της λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής
β) Μεταβιβάζονται οι εξής αρμοδιότητες.
 Να καθοδηγεί, να εποπτεύει και να συντονίζει τις δράσεις και ενέργειες όλων των τμημάτων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών .
 Υπογραφής με εντολή Δημάρχου των αδειοδοτήσεων πάσης φύσεως αθλητικών δραστηριοτήτων.
γ) Τις κατά τόπο αρμοδιότητες για τη δημοτική ενότητα Ανατολής:
 Ευθύνης της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στην ως άνω δημοτική ενότητα
 Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα
 Μέριμνας για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στην ως άνω δημοτική ενότητα
 Συνεργασίας με τους προέδρους και τα συμβούλια των Κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.
 Εξυπηρέτησης και ενημέρωσης των πολιτών για θέματα της δημοτικής ενότητας
 Υπογραφής με εντολή Δημάρχου της αλληλογραφίας της δημοτικής ενότητας

5.ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΛΕΤΣΑΣ: Αντιδήμαρχος Πρωτογενούς Τομέα- Περιφερειακής Ανάπτυξης & Προστασίας Περιβάλλοντος και Λίμνης, στον οποία παρέχεται αντιμισθία,
α) Μεταβιβάζονται οι εξής αρμοδιότητες.
Να καθοδηγεί, να εποπτεύει και να συντονίζει τις δράσεις και ενέργειες.
 Του τμήματος Αγροτικής Παραγωγής και Αλιείας της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Ιωαννιτών , εκτός της αρμοδιότητας που αφορά την μέριμνα για τα αδέσποτα ζώα και την λειτουργία του καταφυγίου(άρθρο 12 παρ.α.17 του ΟΕΥ), καθώς επίσης και την ευθύνη λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών του τμήματος αδειοδοτήσεων και εμπορικών δραστηριοτήτων της ίδιας Διεύθυνσης.
 Του τμήματος περιβάλλοντος και ενεργειακών θεμάτων της Δνσης Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας εκτός της αρμοδιότητας που αφορά τις δράσεις και ενέργειες διαχείρισης των στερεών αποβλήτων σε επίπεδο προσωρινής μεταφόρτωσης, αποθήκευσης , επεξεργασίας, ανακύκλωσης και εν γένει αξιοποίησης.(άρθρο13 παρ.4α του ΟΕΥ).
 Θα έχει επίσης τις αρμοδιότητες σχετίζονται με όλες τις ενέργειες που αφορούν την προστασία του λιμναίου συστήματος
β) Τις κατά τόπο αρμοδιότητες για τη δημοτική ενότητα Παμβώτιδας:
 Ευθύνης της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στην ως άνω δημοτική ενότητα εκτός του τμήματος καθαριότητας, ανακύκλωσης ,συντήρησης έργων και πρασίνου
 Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα
 Μέριμνας για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στην ως άνω δημοτική ενότητα
 Εξυπηρέτησης και ενημέρωσης των πολιτών για θέματα της δημοτικής ενότητας
 Συνεργασίας με τους προέδρους και τα συμβούλια των Κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.
 Υπογραφής με εντολή Δημάρχου της αλληλογραφίας της δημοτικής ενότητας εκτός των αρμοδιοτήτων που έχουν εκχωρηθεί στην Διεύθυνση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Συντήρησης έργων και Πρασίνου

6. ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΑΠΠΑΣ: Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, Συντήρησης έργων, Πρασίνου, και Παιδικών Χαρών, στον οποίο παρέχεται αντιμισθία,
α) Μεταβιβάζονται οι εξής αρμοδιότητες.
 Να καθοδηγεί, να εποπτεύει και να συντονίζει τις δράσεις και ενέργειες των τμημάτων Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, διαχείρισης και συντήρησης οχημάτων, πρασίνου και κοιμητηρίων, συντήρησης έργων εκτός των αρμοδιοτήτων της Πολιτικής Προστασίας,
 Την εποπτεία, ευθύνη και συντονισμό των θεμάτων που σχετίζονται με την λειτουργία, τη συντήρηση και αδειοδότηση των παιδικών χαρών που λειτουργούν στα όρια ευθύνης του Δήμου

7. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΩΛΗΣ: Αντιδήμαρχος Τουρισμού – Επιχειρηματικότητας και Πολιτικής Προστασίας, στον οποίο παρέχεται αντιμισθία.
α) Μεταβιβάζονται οι τις εξής αρμοδιότητες.
 Να καθοδηγεί, να εποπτεύει και να συντονίζει τις δράσεις και ενέργειες
 Του τμήματος Τουρισμού της Διεύθυνσης Τοπικής και Οικονομικής Ανάπτυξης
 Του γραφείου της Πολιτικής Προστασίας της Διεύθυνσης καθαριότητας, ανακύκλωσης, συντήρησης έργων και πρασίνου. (άρθρο14παρ.β14 του ΟΕΥ)
β) Τις κατά τόπο αρμοδιότητες για τη δημοτική ενότητα Περάματος:
 Ευθύνης της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στην ως άνω δημοτική ενότητα
 Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα
 Μέριμνας για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στην ως άνω δημοτική ενότητα
 Εξυπηρέτησης και ενημέρωσης των πολιτών για θέματα της δημοτικής ενότητας
 Συνεργασίας με τους προέδρους και τα συμβούλια των Κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.
 Υπογραφής με εντολή Δημάρχου της αλληλογραφίας της Δημοτικής Ενότητας

8. ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΪΒΑΤΙΔΗΣ: Αντιδήμαρχος Παιδείας, Πρόνοιας και Μεταναστών, στον οποίο παρέχεται αντιμισθία.
α) Μεταβιβάζονται οι εξής αρμοδιότητες.
 Να καθοδηγεί να εποπτεύει και να συντονίζει τις δράσεις και ενέργειες της Διεύθυνσης Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης, Ισότητας & Πολιτισμού εκτός των αρμοδιοτήτων που αφορούν θέματα νέας γενιάς , αθλητισμού, ισότητας των δύο φύλλων και λειτουργίας των Μουσείων και της Πινακοθήκης.
 Να καθοδηγεί να εποπτεύει και να συντονίζει τις δράσεις της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας.
 Να καθοδηγεί να εποπτεύει και να συντονίζει τις δράσεις για θέματα Μεταναστευτικής Πολιτικής

9. ΕΛΕΝΗ ΑΚΟΝΙΔΟΥ: Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, στην οποία δεν παρέχεται αντιμισθία.
Μεταβιβάζονται επί πλέον των αρμοδιοτήτων της προεδρίας της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού Νεολαίας και Άθλησης η εποπτεία και ο συντονισμός της λειτουργίας των Μουσείων και της Πινακοθήκης.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Δημάρχου Ιωαννίνων κ. ΜΩΥΣΗ ΕΛΙΣΑΦ αναπληρωτής για την άσκηση των καθηκόντων του ορίζεται ο Αντιδήμαρχος ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΗΧΑΣ και σε περίπτωση που και αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο ΦΩΤΙΟ ΒΑΒΒΑ.

Με την ίδια απόφαση ορίζονται εντεταλμένοι Δημοτικοί Σύμβουλοι με τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
1.ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΛΗΣ. Εντεταλμένος Σύμβουλος αθλητισμού και υπεύθυνος για την λειτουργία του κυνοκομείου.
Μεταβιβάζονται οι εξής αρμοδιότητες
 Να καθοδηγεί, να εποπτεύει και να συντονίζει τις δράσεις και ενέργειες σχετικά με την λειτουργία του κυνοκομείου και την μέριμνα των αδέσποτων ζώων συντροφιάς, καθώς και την υπογραφή των δηλώσεων υιοθεσίας ζώων που εκδίδονται από το καταφύγιο αδέσποτων ζώων Ιωαννίνων, κατ’ εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας. (άρθρο 12 παρ.α.17 του ΟΕΥ)
 Να καθοδηγεί, να εποπτεύει, να εισηγείται και να μεριμνά για την εφαρμογή πολιτικών, προγραμμάτων και δράσεων για την προώθηση του τοπικού αθλητισμού και την παροχή δυνατοτήτων άθλησης στους κατοίκους. (άρθρο 16 παρ. γ.6. του ΟΕΥ) σε συνεργασία με την Διεύθυνση Αθλητισμού της Κοινωφελούς Επιχείρησης Νεολαίας και Άθλησης.

2.ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΙΟΡΟΚΑΣ. Εντεταλμένος Σύμβουλος Κληροδοτημάτων: Ανατίθεται η εποπτεία και τον συντονισμό του Τμήματος Κληροδοτημάτων της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Ιωαννιτών

3. ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΩΤΣΑΝΤΗ. Εντεταλμένη Σύμβουλος για τον συντονισμό όλων των δράσεων για την αντιμετώπιση της πανδημίας
Ανατίθεται ο συντονισμός όλων των δράσεων σε συνεργασία με τον Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας Γεώργιο Λώλη για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19

4. ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΜΑΚΗ. Εντεταλμένη Σύμβουλο Εθελοντισμού, Νέας Γενιάς και Ισότητας των δύο φύλων.
Ανατίθεται η ευθύνη και ο συντονισμός των δράσεων που αφορούν τη νέα γενιά (άρθρο 16 παρ .γ. 7,και 8 του ΟΕΥ) και την προώθηση του εθελοντισμού στον Δήμο Ιωαννιτών.

 Η ευθύνη και ο συντονισμός των προγραμμάτων ισότητας των δύο φύλλων (άρθρο 12 παρ11.α,β,δ,ε,στ του εγκεκριμένου ΟΕΥ)

Πνευματικά Δικαιώματα stotapsi.gr

Top Desktop version