stoTapsi

Αναφέρει και ο Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος Ιωαννίνων

ski-3-300x199Ο Γεν. Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτ. Μακεδονίας με την 20076/533/11.04.13 [1] απόφασή του, η οποία φέρει τον ψευδεπίγραφο τίτλο «Χορήγηση άδειας εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων για έργα προστασίας–συντήρησης οικοσυστημάτων», χορήγησε στον Δήμο Ιωαννιτών άδεια κοπής καλαμιών για «διάνοιξη αύλακα μέσα στον καλαμιώνα πλάτους 80 m και συνολικού μήκους 800 m, με μέσο βάθος 1 m».
Είναι φανερό ότι κάτω από την ψευδεπίγραφη αιτιολογία, που προσβάλει τη νοημοσύνη του κόσμου, ότι δήθεν «η κατασκευή του έργου αποβλέπει στην βελτίωση των τόπων αναπαραγωγής και τροφοληψίας υδρόβιων ειδών», φωτογραφίζεται η κατασκευή στίβου θαλασσίου σκι, τον οποίο η σημερινή Δημοτική Αρχή επιδιώκει με πλάγιο τρόπο να κατασκευάσει, αδιαφορώντας για την οικολογική καταστροφή του υδροβιότοπου Αμφιθέας.


Η χορήγηση της άδειας αυτής δεν είναι σύννομη, καθώς η προγραμματιζόμενη κοπή καλαμιώνα είναι στην πραγματικότητα αναπόσπαστο τμήμα της εργασίας κατασκευής του έργου «στίβος θαλασσίου σκι», δηλαδή δεν αποτελεί συνοδό έργο (πχ. έργο διευκόλυνσης πρόσβασης) και θα πραγματοποιηθεί εντός κρισίμου ενδιαιτήματος παγκοσμίως απειλούμενων ειδών με εξαφάνιση, οπότε για την έκδοσή της είναι υποχρεωτική προηγούμενη Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων.


Θα πρέπει ακόμη να επισημάνουμε ότι ψευδώς αναφέρεται στην απόφαση-άδεια ότι «η εργασία θα γίνει σε έκταση που ανήκει στον Δήμο Ιωαννιτών, στην τοπική κοινότητα Αμφιθέας διότι πρόκειται για τα τεμάχια με αριθμό 188 και 189 της διανομής Αμφιθέας, με χρήση «βάλτος», όπως προκύπτει από το απόσπασμα Κτηματολογικού Πίνακα Διανομής Αμφιθέας», ενώ είναι γνωστό ότι ολόκληρη η έκταση του βάλτου Αμφιθέας ανήκει στο Ελληνικό Δημόσιο σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 4726/24.06.2004 απόφαση του Νομάρχη Ιωαννίνων [2] [3], στην οποία έκταση περιλαμβάνονται και τα υπ΄ αριθμ. 188 και 189 τεμάχια.


Επίσης κατά παράβαση του άρθρου 5θ της ΚΥΑ 8353/276/Ε103 (ΦΕΚ 415 Β΄, 23.02.12) όπου προβλέπεται ότι «Οι αρμόδιες υπηρεσίες Περιβάλλοντος και Δασών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, μεριμνούν για τον έλεγχο των πληθυσμών ανταγωνιστικών ειδών προς τα προστατευόμενα είδη και τα είδη χαρακτηρισμού, όπως ιδίως το είδος ασημόγλαρος», στην απόφαση της οικίας Αποκεντρωμένης Διοίκησης αναφέρονται προκλητικά αναιτιολόγητες και παιδαριώδεις «δικαιολογίες» περί «παροχής εκτάσεων γλυκού νερού για την ξεκούραση εκατοντάδων γλάρων», την ώρα που το είδος αυτό αποτελεί μάστιγα σε πολλές περιοχές λόγω πληθυσμιακής έκρηξης που οφείλεται κυρίως στην ακατάλληλη διαχείριση των απορριμμάτων. Δυστυχώς οι ασημόγλαροι φώλιασαν για πρώτη φορά στην Παμβώτιδα το 2010 σε νησίδες που δημιουργήθηκαν τότε από την αυθαίρετη και άστοχη διαχείριση του καλαμιώνα στην περιοχή Ντραμπάτοβας από την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ιωαννίνων τα προηγούμενα έτη.


Επικαλούνται ακόμη και το αρ. πρ. 49/11.02.13 έγγραφο [4] που συνέταξε και υπογράφει προσωπικά ο πρόεδρος του Φορέα κ. Π. Τσουμάνης, χωρίς απόφαση ΔΣ και σε αντίθεση με τη γνώμη του επιστημονικού προσωπικού του Φορέα όπως αυτή έχει εκφραστεί στα διοικητικά συμβούλια. Το απαράδεκτο αυτό έγγραφο του κ. Π. Τσουμάνη αντικρούσαμε μόλις μας έγινε αντιληπτό με το από 27.02.2013 έγγραφό μας [5].


Με παρόμοιο τρόπο, χωρίς εισήγηση επιστημονικής επιτροπής (η οποία δεν υφίσταται), χωρίς καν εισήγηση του επιστημονικού προσωπικού του Φορέα Διαχείρισης καθώς έχει αντίθετη άποψη για την χωρίς μελέτη κοπή του καλαμιώνα, το ΔΣ του Φορέα στις 15.02.13 έλαβε θετική απόφαση μόνο όμως για την κοπή καλαμιών και όχι για εκρίζωση ή εκσκαφές, και όχι για την τρέχουσα περίοδο καθώς είναι περίοδος αναπαραγωγής προστατευόμενων ειδών της πανίδας (κάποια εκ των οποίων περιλαμβάνονται στο Κόκκινο Βιβλίο των Απειλούμενων Ειδών της Ελλάδας) και συνεπώς η κοπή καλαμιών δεν επιτρέπεται τουλάχιστον μέχρι και τον Ιούλιο.


Επί πλέον τονίζουμε ότι ο Δήμος Ιωαννιτών ξεκίνησε όλως αυθαιρέτως και παρανόμως το έργο του θαλασσίου σκι με καταστροφικές εκσκαφές στην περιοχή, χωρίς μέχρι σήμερα να έχει προχωρήσει σε αποκατάσταση του περιβάλλοντος και απομάκρυνση των προϊόντων των παράνομων εκσκαφών όπως ζητείται με τα προηγηθέντα υπ’ αρ. πρωτ. 2812/65/24.01.13 και 6537/280/11.02.13 έγγραφα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.


Κατόπιν των ανωτέρω, επειδή διαβλέπουμε πολιτική σκοπιμότητα στην όλη υπόθεση καλούμε τον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης να προχωρήσει στην ακύρωση της χορηγηθείσης άδειας και την άμεση διακοπή των εργασιών που γίνονται στον υδροβιότοπο Αμφιθέας, που είναι ούτως ή άλλως παράνομες καθώς δεν αφορούν κοπή καλαμιών αλλά εκρίζωση, εκσκαφές και εκβάθυνση.


Ο Σύλλογός μας ανταποκρινόμενος στην ανησυχία και την αγανάκτηση χιλιάδων συνδημοτών μας, δηλώνει ότι, σε περίπτωση συνέχισης των εργασιών καταστροφής του υδροβιότοπου Αμφιθέας, θα ζητήσει την ποινική δίωξη όλων των υπευθύνων, ακόμη και των χειριστών των μηχανημάτων, διότι πρόκειται για καταφανή παράβαση των νόμων του Κράτους και των Οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία των Οικοσυστημάτων.

Πνευματικά Δικαιώματα stotapsi.gr

Top Desktop version